14. Beslutning vedr. indsendelse af evaluering af forskrift for udendørs musikarrangementer (2018-0104921)

Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte at indsende evaluering af forskrift for udendørs musikarrangementer.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i april, at Thomas Egholm og Frans Luja skulle deltage i Teknik- og Miljøforvaltningens evalueringsmøde samt udarbejde lokaludvalgets input.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. at indsende evaluering af forskrift for udendørs musikarrangementer

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg deltog i evalueringsmødet,  hvor man kunne komme med input til forskrift for udendørs musikarrangementer. Thomas Egholm og Frans Luja deltog og som eneste kommentar til forskriften, at den bør tilføjes, at det ikke bør være muligt at holde et arrangement det samme sted to dage i træk. Se forslag til svar i bilag.

I det forrige regelsæt for udendørs musikarrangementer var det ikke muligt at holde et arrangement to dage i træk på samme sted, men ved den nye forskrift, der her evalueres, blev det fjernet, hvilket lokaludvalget også dengang stillede sig kritiske overfor. se evt. lokaludvalgets høringssvar fra 2016 her: http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2016/05/2016-0241190-2-Vesterbro-Lokaludvalgs-høringssvar-til-udkast-til-forskrift-for-udendørs-musikar-19838603_1_0.pdf

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at indsende evaluering af forskrift til udendørs musikarrangementer, som det fremgår i forslag til svar i bilag.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet indsender lokaludvalgets svar. Der er frist 18. maj.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.