Mødedato
16-05-2018 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse af fremtidens fritidstilbud på Vesterbro (2018-0126808)

4

Vedtagelse af forretningsorden (2018-0104966)

5

Valg af fagudvalgsformænd/kvinder (2018-0126948)

6

Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser etc. (2018-0129420)

7

Beslutning om afholdelse af halvdagsseminar for lokaludvalget (2018-0129460)

8

Drøftelse og beslutning af proces vedr. Intern høring: Forslag til Kommuneplansstrategi 2018 (2018-0127339)

9

Status på puljemidler og beslutning om at overføre midler til Vesterbropuljen (2018-0129900)

10

Beslutning vedr. projekt Otto Busses Vej (2018-0052840)

11

Nedsættelse af arbejdsgruppe til Indre Vesterbro dialog- og gadefest (2018-0008343)

12

Medlemsforslag - drøftelse af interesseforhold (2018-0127244)

13

Borgerhenvendelse vedr. hundelufterparken ved Enghave Plads (2018-0052848)

14

Beslutning vedr. indsendelse af evaluering af forskrift for udendørs musikarrangementer (2018-0104921)

15

Beslutning om høringssvar vedr. handleplan for vejstøj 2018-23 Beslutning om deltagelse i drøftelse af Københavns Kommunes Støjpolitik (2018-0103382)

16

Beslutning om proces vedr. høring om nye skoledistrikter (2018-0131242)

17

Cykeltur i bydelen med Teknik- og Miljøborgmester 9. august (2018-0129767)

18

Orientering om høringssvar og beslutning om pressemeddelelse vedr. KFUs investeringforslag (2018-0102896)

19

Drøftelse af evaluering af Områdefornyelsen 2011-2017 på centrale Vesterbro (2018-0088835)

20

Drøftelse vedr. omdeling af dagsordner i papirform (2018-0129624)

21

Drøftelse af Børne- og Ungsomsborgmesterens svar på Lokaludvalgets henvendelse vedr. 10. klasses center (2018-0088531)

22

Orientering om høringssvar vedr. naborientering om ombygning af bevaringsværdig administrationsbygning (2018-0124018)

23

Orientering om høringssvar vedr. naboorientering om bevaringsværdigt træ på Vesterfælledvej (2018-0124005)

24

Meddelelser (2018-0105844)

25

Evt.