Mødedato
16-03-2016 18:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Valg til poster i Vesterbro Lokaludvalg (2016-0054336)
4Ansøgning til Vesterbropuljen (2016-0056177)
5Blomstrende by 2016 (2016-0037621)
6Fælles bydelskort med Kgs. Enghave Lokaludvalg (cykelkort) (2015-0256548)
7Projekt: Styrkelse af byrum og gadetrivsel på Indre Vesterbro (2016-0057572)
8Evaluring af borgermøde om stofproblematikker og henvendelse fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Mobilt fixerum (2016-0056396)
9Invitation til dialogmøde om de nye beboerlicenszoner (2016-0049425)
10Henvendelse fra FN-Forbundet København med forslag til samarbejdsprojekt (2016-0055492)
11Indvielse af cykelruten Havneringen (2015-0281720)
12Vejnavne på Enghave Brygge og vejnavn på H.C. Ørstedsværket i høring (2016-0055438)
13Supplerende naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan nr. 310 og 494 til bro over Frederiksholmsløbet (2016-0017372)
14Høring: Skelbækgade 30 (2016-0056174)
15Orientering om proces for vedtagelse af forskrift for støj fra udendørsarrangementer (2016-0056667)
16Nyt fra Områdefornyelsen Vesterbro ( )
17Orientering vedr. udarbejdelse af strategi for kreative erhverv og midlertidighed (2016-0047018)
18Status på dialog vedr. Litauens Plads (2016-0008003)
19Intern høring: Dispensation fra lokalplan 494 Enghave Brygge (2016-0063714)
20Meddelelser (2016-0056888)
21Evt. ( )