Mødedato
15-06-2016 18:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid (2016-0231534)
2Godkendelse af dagsordenen (2016-0231534)
3Temadrøftelse: metoder til borgerinddragelse (2016-0231534)
4Gennemgang af Lokaludvalgets egne projekter (2016-0231534)
5Oversigt over puljemidler 2016 (2016-0231534)
6Projektforslag: Renovering af Enghave minipark - hundelufterparken (2016-0249128)
7Projektforslag: Stjerne Radio – ny udstilling 2016: ’1941 – Danmark i Hagekorsets skygge’ (2016-0248249)
8Projektforslag: Ludere, lommetyve og andet godtfolk – dialog og gadefest indre Vesterbro (2016-0245612)
9Arbejdet med Vesterbro Bydelsplan (2016-0077199)
10Udtalelse vedr. indledende undersøgelse af en ny skole i Kødbyen, herunder en eventuel samlokalisering af kulturfaciliteter (2016-0077287)
11Forslag om hjertestartere (2016-0240648)
12Drøftelse af afviklingen af Distortion 2016 på Vesterbro (2016-0248439)
13Nyt fra Områdefornyelsen Centrale Vesterbro (2016-0231534)
14Høring: Sundevedsgadekarreen (2015-0192068)
15Høring: Kalvebod Brygge Vest II (IKEA) (2015-0193769)
16Høring: Fisketorvet (2016-0003914)
17Orientering: Byttestationer (2016-0013512)
18Orientering om madmarkednetværk i København og en mulig placering på det centrale Vesterbro (2016-0231534)
19Orientering: Intern høring om området ved Enghave Station (2016-0241219)
20Meddelelser (2016-0231534)
21Evt. (2016-0231534)