Mødedato
15-05-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse af studieboliger på Otto Busses Vej med CPH Village (2019-0123694)

4

Godkendelse af høringssvar vedr. Kommuneplan 2019 - intern høring (2019-0066358)

5

Godkendelse af input til Budget 2020 (2019-0101107)

6

Orientering om status på puljemidler og egne projekter (2019-0124968)

7

Beslutning om samarbejdsprojekt om udstilling på Stjerne Radio (2019-0124329)

8

Beslutning om at deltage i fortovsfest og repræsentere lokaludvalget (2019-0122731)

9

Beslutning om dato for halvdagsseminar i september og nedsættelse af planlægningsgruppe (2019-0065388)

10

Drøftelse og beslutning om at søge optagelse i det blå råd (2019-0122882)

11

Drøftelse af Enghave Plads og beslutning om videre proces (2019-0122111)

12

besvarelse af henvendelse vedr. Grøn frivillighed i Københavns Kommune (2019-0122481)

13

Orientering om høringssvar vedr. handleplan for vejstøj 2018-23 (2019-0118144)

14

Orientering om konsekvenser af anlægsmåltallet for 2020-21 og beslutning om videre proces (2019-0125240)

15

Orientering om tovholder og suppleant for denne for arbejdsgruppen (2018-0052840)

16

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper (2019-0037066)

17

Beslutning om månedens historier - maj (2019-0012424)

18

Meddelelser (2019-0120396)

19

Evt.