Mødedato
14-12-2016 18:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen ( )
2Spørgetid ( )
3Oversigt over puljemidler 2016 (2016-0418233)
4Medlemsforslag: Mere liv i Enghaveparken (2016-0431442)
5Medlemsforslag: Julepakker 2016 - udvidelse (2016-0365259)
6Gennemgang af egne projekter (2016-0418233)
7Oversigt over puljemidler 2017 (2016-0418233)
8Medlemsforslag: Bag facaden 2017 (2016-0431317)
9Organisering af behandlingen af puljeansøgninger (2016-0418233)
10Høring vedr. placering af døgnåbent stofindtagelsesrum på Vesterbro (2016-0430528)
11Intern høring forud for lokalplan: Postgrunden (2016-0008528)
12Høring: Slots- og Kulturstyrelsens høring om fredning vedr. bebyggelsen på Enghavevej 10-14 (2016-0415939)
13Høring: Ændring af vejnavnet Fadet til Ølfadet (2016-0296272)
14Ansøgninger til Vesterbropuljen 2017 (2016-0428049)
15Meddelelser (2016-0418233)
16Evt. ( )