Mødedato
13-06-2018 18:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Præsentation af miljø- og naturværkstedet Træstubben og orientering om status på midlertidig brug (2017-0326910)
4Valg af suppleant for formanden for Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget (2018-0151539)
5Udpegning af repræsentant i DGI's brugerbestyrelse (2018-0129420)
6Status på puljemidler (2018-0151637)
7Orientering om beslutninger for Lillepuljen (2018-0149744)
8Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen (2018-0149748)
9Beslutning om lokaludvalgets tilstedeværelse på Indre Vesterbro dialog- og gadefest (2018-0008343)
10Beslutning om høringssvar vedr. intern høring af Kommuneplansstrategi 2018 og nedsættelse af gruppe til efterårets borgerdialog (2018-0127339)
11Beslutning om indsendelse af budgetbrev 2019 (2018-0151816)
12Beslutning om høringssvar vedr. Naboorientering - Ombygning af Rød Lagerbygning", Gamle Carlsberg Vej 3 (2018-0152245)
13Beslutning om høringssvar vedr. høring om ændring af skoledistrikter 2019/20 (2018-0131242)
14Beslutning om høringssvar vedr. revision af restaurationsforskriften (2018-0152228)
15Borgerhenvendelser vedr. Litauens Plads, Enghave Parken og Frederiksstadsgade (2018-0052848)
16Orientering om svar vedr. naboorientering vedr. placering af husbåd ved skibsbroen (2018-0152276)
17Orientering om skybrudsprojekt ved Skt. Jørgens Sø (2018-0152282)
18Orientering om henvendelse vedr. Coding Class (2018-0151868)
19Orientering om formandens møde med Kultur- og Fritidsforvaltningens direktør (2018-0150307)
20Orientering om cykeltur med Teknik- og Miljøborgmester 9. august (2018-0129767)
21Orientering om evaluering af områdefornyelse (2018-0088835)
22Orientering om holdningsundersøgelse på parkeringsområdet (2018-0152286)
23Beslutning om månedens historie - juni (2018-0152337)
24Meddelelser (2018-0108587)
25Beslutning om proces for høringssvar vedr. Visuel kunstplan (2018-0161207)
26Beslutning om input til placering af skulpturen: En rigtig dansk familie (2018-0161086)
27Evt. ( )