Mødedato
12-12-2018 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Status på puljemidler, egne projeker og fra fagudvalg og arbejdsgrupper (2018-0326387)

4

Beslutning om indkøb af flere t-shirt (2018-0052840)

5

Beslutning om etablering af borgerpanel (2018-0242029)

6

Beslutning om retning for arbejdet med Træstubbens fremtid (2017-0008445)

7

Beslutning om høringssvar vedr. Naboorientering - ændret udformning af byrum og facader mv. i forbindelse med ansøgning om opførelse af Kaktus Tårnene (2018-0325168)

8

Beslutning om høringssvar vedr. at Kalvebod Skybrudstunnel - Miljøvurdering (2018-0326464)

9

Beslutning om høringssvar vedr. Intern høring om ophævelse af Reguleringsplan for Skelbækgade (2018-0325240)

10

Beslutning om svar på henvendelse vedr. cykelgader (2018-0325050)

11

Beslutning om månedens historie - december (2018-0152337)

12

Orientering om borgermøde og henvendlese vedr. Skybrudsprojektet for Skt. Jørgens Sø (2018-0326928)

13

Orientering om forvaltningens tilbagemelding på lokaludvalgets høringssvar vedr. midlertidige pavilloner på Otto Busses Vej (2018-0283601)

14

Orientering om input til placering af skulpturen En rigtig dansk familie (2018-0161086)

15

Orientering om proces for udarbejdelse af årsplan for 2019 (2018-0322081)

16

Meddelelser (2018-0321701)

17

Evt.