Mødedato
11-04-2018 19:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Ændring af forretningsordnen for Vesterbro Lokaludvalg (2018-0104966)
4Godkendelse af møderække (2018-0103777)
5Nedsættelse af Puljeudvalg (2018-0103741)
6Status på puljemidler (2018-0104891)
7Orientering om beslutninger for Lillepuljen (2018-0099834)
8Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen (2018-0099814)
9Orientering om lokaludvalgets egne projekter (2018-0103793)
10Udpegning af medlemmer til styregruppe for Kommissorium for Træstubbens Fremtid (2017-0008445)
11Høring: KFUs udkast til investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019 (2018-0102896)
12Supplerende høring: Lokalplanforslag for Den Hvide Kødby (2018-0008296)
13Intern høring: Udarbejdelse af forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Enghavevej 81 (2018-0100076)
14Høring: Forslag til Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 (2018-0103382)
15Beslutning om deltagelse i dialogmøde vedr. forskrift for udendørs musikarrangementer (2018-0104921)
16Orientering: Ekstra cykelparkeringspladser på Enghave Plads (2017-0398344)
17Meddelelser (2018-0105014)
18Evt. ( )