4. Status på Kulturhuset Indre By (2020-0208775)

Indre By Lokaludvalg skal drøfte status på Kulturhuset Indre By og beslutte at sende et brev til  Kultur- og Fritidsudvalget om aktiviteterne i og foran kulturhuset. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

 1. at Indre By Lokaludvalg drøfter status på Kulturhuset Indre By

 2. at Indre By Lokaludvalg godkender brevet til Kultur- og Fritidsudvalget om Kulturhuset Indre By, der fremgår af løsningsafsnittet. 

Problemstilling

Informationsmøde

Den 28. august 2020 inviterede lederen af Kulturhuset Indre By lokaludvalget til informationsmøde den 16. september 2020 kl. 11-12 om udviklingen af Kulturhuset Indre By med fokus på bæredygtighed, klima mål og bevægelse, samt til at indgå i dialog omkring dette. Dagsordenen for mødet:

 • Præsentation af strategi og aktiviteter ved Åsmund Boye Kverneland, leder af Kulturhuset Indre By
 • Præsentation af partnerkreds ved Martin Kæstel Nielsen (think.dk) og Simon Skurichin (DepotKBH)
 • Dialog med lokaludvalget.

Samme dag, den 28. august 2020, skrev sekretariatet tilbage, at lokaludvalgets medlemmer er frivillige og at mange af dem arbejder i dagtimerne. Sekretariatet foreslog derfor, at man finder en dato, hvor det er muligt at holde mødet sent om eftermiddagen eller om aftenen, allerhelst fra kl. 19.30. Kulturhuset Indre By har endnu ikke reageret på dette.

Henvendelse fra borger

Under "Åben spørgetid" i lokaludvalgets møde den 27. august 2020 orienterede en borger om aktiviteterne i og foran Kulturhuset Indre By, efter at think.dk og DepotKBH har
lejet sig ind i kulturhuset. Han nævnte, at der nu er 25 aftenaktiviteter om måneden i kulturhuset og at mange af dem kan høres vidt omkring.

Samme borger skrev den 31. august 2020 til lokaludvalget:
"Jeg skriver til jer som en opfølgning på mit spørgsmål til Lokaludvalget, på lokaludvalgsmødet torsdag d. 27/8, 2020. På mødet stillede jeg spørgsmål til udvalgets kendskab til den delvise udlejning af Kulturhuset Indre By til de to private organisationer think.dk og Depot.

Eftersom ingen i Lokaludvalget havde kendskab til denne udlejning, som ifølge de to nævnte organisationers egne hjemme- og facebooksider begyndte i juli 2020, vil jeg gerne bede Lokaludvalget tage sagen op over for Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune.

Jeg har ikke været i stand til at finde udlejningen nævnt i referater fra Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2020, og jeg vil derfor gerne bede Lokaludvalget undersøge hvordan lejeaftalen er kommet i stand, om der har været en form for udbud, og hvorvidt kommunen har, eller planlægger at afholde, høringsmøder, hvor brugere og naboer til Kulturhuset kan komme med spørgsmål og indsigelser.

Jeg ser frem til at høre fra jer."

Orientering om Kulturhuset Indre By

Den 2. september 2020 bad formanden Kultur- og Fritidsforvaltningen om en skriftlig orientering

 • om baggrunden for udlejningen af huset til think.dk og DepotKBH
 • om vilkårene for think.dk og DepotKBHs anvendelse af huset og arealet foran huset
 • om forvaltningens vurdering af anvendelsen af huset, efter at lejerne tog over
 • om status på borgerdialogen om huset, som Kultur- og Fritidsforvaltningen og lokaludvalget samarbejdede om i 2017.

Orienteringen sendes til lokaludvalget, når den foreligger.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget skriver til Kultur- og Fritidsudvalget:

"Indre By Lokaludvalg har fået oplyst, at Kulturhuset Indre By er blevet udlejet til to private aktører think.dk og DepotKBH (de kalder sig selv DepotCPH).

 • Har driften af Kulturhuset Indre By være i udbud? I givet fald beder vi om at se udbudsmaterialet.
 • Hvorfor er lokaludvalget ikke blevet orienteret om udlejningsprocessen? Kulturhuset ligger centralt i Nansensgade-kvarteret med mange beboere og lokaludvalget har tidligere samarbejdet med Kultur- og Fritidsforvaltningen om borgerdialog om, hvordan kulturhuset kan ændres, så det får Indre Bys borgere som primær målgruppe.
 • Hvorfor har forvaltningen ikke inddraget lokaludvalget og borgerne i lokalområdet og i Indre By, før der blev truffet beslutning om at udleje Kulturhuset Indre By til think.dk og DepotCPH?
 • Har Kultur- og Fritidsudvalget været inde over beslutningen om at udleje Kulturhuset Indre By til think.dk og DepotCPH?
 • Skal Indre By aldrig have et kommunalt kulturhus/medborgerhus målrettet borgerne i bydelen?
  Vi kan konstatere, at Indre By fortsat er uden et kommunalt kulturhus/medborgerhus målrettet borgerne i bydelen, eftersom både Kulturhuset Indre By og Huset-KBH i realiteten har en række subkulturer i Hovedstadsområdet som målgruppe. Dette står i modsætning til, at de fleste andre bydele i kommunen har sit eget kommunale eller kommunestøttede kulturhus/medborgerhus med bydelens borgere som primær målgruppe.

Think.dk

Vi har læst think.dk's hjemmeside. Den er på engelsk, hvilket må siges at være et tegn på, at deres aktiviteter ikke er lokalt orienteret.

Men vi forstår så meget, at think.dk er et center for acceleration af meningsfuld forandring og at deres formål er at 'udfordre normen, udvikle troværdige alternativer og fremskynde meningsfuld forandring.'

I det vedlagte dokument ses en Google Translate-oversættelse af think.dk's hjemmeside, hvor de orienterer om, hvem de er. Lokaludvalget mener, at think.dk's grundlag i bedste fald er luftigt og ikke i sig selv kan være et udgangspunkt for at drive et kommunalt kulturhus.

 • Mener Kultur- og Fritidsudvalget, at think.dk's grundlag harmonerer med det, som et kommunalt kulturhus i et beboelseskvarter i Indre By skal kunne?

 

Depot CPH

Depot CPH foretrækker ligeledes at kommunikere på engelsk, kan vi se på deres Facebook-side og deres fundraiser-side. Vi forstår,

 • at de vil være en samfundsdrevet radiostation, café og eventsted i det pulserende hjerte af København.
 • at de vil tilbyde uafhængig radioprogrammer af høj kvalitet sammen med en indbydende og billig cafe med fokus på lokale, sæsonbestemte og bæredygtige tilbud.
 • fungere som en nonprofitorganisation og være et dynamisk socialt rum og kreativt netværkscenter med primært fokus på at støtte uafhængig kultur, opbygge samfundsforbindelser og fremme skabere.

Vi har vedhæftet en Google Translate-oversættelse af deres præsentation på Gofundme.com.

Vi kan se på deres Facebook-side, at de har aktiviteter på arealet foran kulturhuset. Det stemmer meget godt overens med de henvendelser, vi har fået fra beboere i området om støjgener fra fester på arealet.

 • Mener Kultur- og Fritidsudvalget, at DepotCPHs grundlag harmonerer med det, som et kommunalt kulturhus i et beboerskvarter i Indre By skal kunne?
 • Mener Kultur- og Fritidsudvalget, at DepotCPHs aktiviteter på arealet foran kulturhuset hører hjemme i et beboelseskvarter?

Lokaludvalgets konklusioner

Vi beder Kultur- og Fritidsudvalget kommentere på vores konklusioner om Kulturhuset Indre By:

 • Kulturhusets drift og aktiviteter er ikke lokalt forankret.
 • Kulturhuset henvender sig ikke til Indre Bys borgere.
 • Kulturhuset henvender sig til borgere i Hovedstadsområdet, der tilhører et særligt segment.
 • Think.dk og DepotCPHs aktiviteter i Kulturhuset og på arealet foran kulturhuset kan med fordel finde sted et andet sted, fx. på Refshaleøen. 
 • Kultur- og Fritidsforvaltningen er blevet besnæret af maker-kulturen, som efter vores vurdering har begrænset tilslutning i Indre By og i København som sådan.
 • Kultur- og Fritidsforvaltningen bør sammen med lokaludvalget og borgerne ændre kursen for Kulturhuset Indre By, så kulturhuset tilbyder de faciliteter og aktiviteter, som borgerne i Indre By efterspørger.
 • Hvis ikke Kultur- og Fritidsforvaltningen magter at drive Kulturhuset Indre By på en præmis om, at kulturhusets primære målgruppe er borgere i Indre By, skal kulturhuset enten bortforpagtes til en aktør, der kan, eller sælges.
 • Kultur- og Fritidsforvaltningen har endnu ikke har forstået, at Indre Bys ca. 42.000 beboere har samme behov som beboerne i andre bydele for et kommunalt lokalt orienteret kulturhus/medborgerhus med faciliteter som mødelokaler, selskabslokaler og festlokaler samt aktiviteter, der retter sig mod Indre Bys borgere.

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand"

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt brevet, sender sekretariatet det til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sekretariatet orienteret borgeren, der rejste sagen i "Åben spørgetid" i lokaludvalgsmødet den 27. august 2020, om brevet og om Kultur- og Fritidsudvalgets svar.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om, 

 • at lokaludvalget bemyndiger ham til at holde et møde med kultur- og fritidsborgmesteren og Kultur- og Fritidsforvaltningens administrerende direktør om gennemsigtighed i processen vedr. kulturhuset, økonomien i kulturhuset og om kulturhusets manglede samarbejde med de lokale.
 • at lokaludvalget ikke her og nu tager imod invitationen fra Kulturhuset Indre By, som er omtalt i afsnittet "Problemstilling"
 • at lokaludvalget beder Kultur- og Fritidsforvaltningen om en udregning på, hvor mange penge hver bydel får fra kommunen til hhv. idræt og kultur pr. indbygger.