9. Evt. (2021-0138384)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden erindrer Nørrebro Lokaludvalg om,

  1.  at næste udvalgsmøde afholdes tirsdag d. 22. juni 17.30-22.00.

 

Beslutning

Høringssvar