3. Udpegning af medlemmer til Områdefornyelsen ved Skjolds Plads styregruppe (2021-0138629)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Nørrebro Lokaludvalg udpeger to medlemmer til Områdefornyelsen ved Skjolds Plads styregruppe.

Problemstilling

Der er netop opstartet en ny områdefornyelse i ved Skjolds Plads. Den nye områdefornyelse har et budget på 78,8 mio. kr. og kører frem til juni 2026. Områdefornyelsen kommer til at være centreret omkring Aldersrogade/Sigynsgade. Lokaludvalget skal udpege to medlemmer, der skal følge og deltage i arbejdet i Områdefornyelsens styregruppe.

Løsning

Nørrebro Lokaludvalg udpeger to medlemmer til Områdefornyelsen ved Skjolds Plads styregruppe.

 

Beslutning

Der var 4 medlemmer, der stillede op; Bjarke Kværnø, Mogens Petersen, Gitte Kristensen og Troels Glismann. Der var afstemning:

Gitte Kristensen 5 stemmer
Mogens Petersen 9 stemmer
Troels Glismann 8 stemmer
Bjarke Kværnø 7 stemmer

Nørrebro Lokaludvalg udpeger Troels Glismann og Mogens Petersen som medlemmer af Områdefornyelsen ved Skjolds Plads styregruppe. Bjarke Kværnø og Gitte Kristensen som første og anden suppleant.