5. Godkendelse af puljeregnskab 2020 (2021-0139931)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender Puljeregnskabet 2020.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har i 2020 fået bevilget 3.177.000 kr. til selvstændig varetagelse. Puljen skal gå til: ”tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet”

Nørrebro Lokaludvalg valgte i 2020 at bruge midlerne således:

Byens Puls:                                 1.100.682,21 kr.

Nørrebro Puljen:                                          1.217.317,27 kr.

Egne projekter:                                          694.982,28 kr. (heraf 600.000 kr. til Miljøpunkt)

I alt er der brugt 3.175.111,29 kr.

Regnskabet og rest retur til kommunen på 1.888,71 kr. stemmer præcis med det,  der er registreret i kommunens regnskabssystem.

Der er vedlagt en oversigt over fordelingen af midler til puljeansøgere i 2020, og fordelingen på egne projekter.

Løsning

Lokaludvalget godkender Puljeregnskabet 2020.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte Puljeregnskabet 2020.