1. Godkendelse af dagsordenen (2021-0138362)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsorden.

 

Mødet sluttede kl. 20.15

 

Afbud
Nikolaj Friis-Farsø, suppleant deltager
Mogens Petersen
Flemming Jensen
Kim Christensen, suppleanter forhindrede
Nanna Konge, suppleanter forhindrede

Fravær uden afbud
Muhammed Aslam
Annette Bellaoui

 

Gitte Kristensen ankom kl. 17.40 under borgernes punkt