4. Intern høring: Navn til ny plads på Nørrebro (2021-0261830)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. nyt navn til ”Basargrunden”, udarbejdet af formandskabet. 

Problemstilling

Vi har modtaget en intern høring angående et nyt navn til den kommende plads mellem Føtex og Nørrebro station. 

Vejnavnenævnet har besluttet at indstille at ”Basargrunden” navngives "Mimers Plads". Deres begrundelse er følgende:

Pladsen, der er i folkemunde er kendt som ”Basargrunden” pga.de mange lave butikker, har i de seneste år været anvendt som byggeplads til Metroselskabet. Nu udvides og omdannes pladsen til en ny grøn plads med opholdsmuligheder, og som skal være et centralt samlingspunkt for både lokale og besøgende udefra. Vejnavnenævnet mener i den forbindelse, at pladsen bør have et selvstændigt navn. Når der skal indstilles et nyt plads- eller vejnavn til et område, vil Vejnavnenævnet ofte vælge et navn, der ligger inden for områdets eksisterende vejnavnetema. I dette område af Nørrebro, er nordisk mytologi et af de store navnetemaer, og mange veje og pladser i området er navngivet efter skikkelser i den nordiske mytologi f.eks. de tilstødende Heimdalsgade og Midgårdsgade. Vejnavnenævnet indstiller på den baggrund at pladsen navngives: "Mimers Plads", idet pladsen ligger for enden af Mimersgade.

Vejnavnenævnet har haft flere navne i spil. Fire andre navneforslag er også blevet drøftet: "Nørrebro Plads", "Dagmar Hansens Plads", "Basar Plads" og "Palæstinas Plads". Forvaltningen har i materialet bedt om en tilbagemelding angående navnet "Mimers Plads" samt de resterende navneforslag.

Der er derfor blevet spurgt til alle navneforslagene både på facebook og i det digitale borgerpanel samt til det nuværende kaldenavn ”Basargrunden”. Der er kommet over 10.000 tilbagemeldinger. Cirka 8.100 kommentarer på facebook, hvor en gennemlæsning viser, at et stort flertal foretrækker "Palæstinas Plads" og 2.163 svar i borgerpanelet, hvor 42% peger på "Mimers Plads" og 31% peger på "Palæstinas Plads".

Konsekvenser/adresse- og husnummerændringer
Den aktuelle plads udvides med vejarealet foran Føtex. Dette areal har i dag navnet Mimersgade med tilhørende adresser. Hvis pladsen navngives, vil Mimergade 122A-126B ændre adresse til Mimers Plads.

Der er deadline for indsendelse af høringssvar d. 6. september 2021.

Høringssvaret eftersendes.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. nyt navn til ”Basargrunden”, udarbejdet af formandskabet. 

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Alexander van Deurs, Brita Fabricius, Charlotte Mejlshede, Claus Aarestrup, Gunnar Degnbol, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Jonathan Ries, Mie Brandstrup, Mogens Petersen, Nanna Konge, Rasmus Grønborg og Troels Glismann.
Imod stemte: Erik Brandt.
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. nyt navn til ”Basargrunden”, udarbejdet af formandskabet.