Mødedato
25-04-2018 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen (2018-0108370)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2018-0108420)
3Oplæg: Distortion (2018-0110410)
4Udpegning af medlemmer til Områdefornyelsen Nørrebro (2018-0111581)
5Udpegning til projektarbejdsgrupper (2018-0114278)
6Nedsættelse af arbejdsgrupper (2018-0114171)
7Nedsættelse af puljeudvalg (2018-0114235)
8Beretning for Miljøpunkt Nørrebro 2017 (2018-0110457)
9Høring: Nuuks Plads II (2018-0115387)
10Høring: Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (2018-0108696)
11Høring: Regulativer for affald (2018-0108626)
12Høring: Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 (2018-0110497)
13Høring: Nørre Hospital tillæg 1 (2018-0110591)
14Høring: Rådmandsgade 53A (2018-0110621)
15Høring: Ombygning af Blegdamsvej 28 (2018-0119027)
16Byens Puls (2018-0107483)
17Meddelelser (2018-0108453)
18Evt. (2018-0108512)