Mødedato
23-10-2018 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen (2018-0266047)

2

Spørgsmål fra borgere og oplæg (2018-0266116)

3

Oplæg: Miljøpunkt Nørrebro (2018-0266142)

4

Samarbejdsmodel med Miljøpunkt Nørrebro (2018-0266313)

5

Projektforslag for landsarkivet på Nuuks Plads (2018-0266525)

6

Mødedatoer 2019 (2018-0272699)

7

Henvendelse vedr. følgegruppe for ny helhedsplan for De Gamles By (2018-0267869)

8

Eget projekt: Tænk nyt, højt og tag ansvar flyttes til 2019 (2018-0268051)

9

Eget projekt: Debat om luftforurening i København og hvordan EU spiller en rolle (2018-0274841)

10

Eget projekt: Indvielse af Elmgade (2018-0281268)

11

Borgerpanel (2018-0273138)

12

Byens Puls (2018-0268155)

13

Meddelelser (2018-0266119)

14

Evt. (2018-0266128)