10. Deltagelse i nattelivskampagne (2021-0080637)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og beslutter at deltage i nattelivskampagnen
  2. at Lokaludvalget afsætter 25.000 kr. fra puljemidlerne til deltagelse i nattelivskampagnen

Problemstilling

Lokaludvalget er blevet inviteret til at være med i en nattelivskampagne som skal sætte fokus på og adressere uhensigtsmæssig adfærd på offentlige udearealer. Kampagnen har været i støbeskeen siden før coronanedlukningen, hvor fokus primært var på nattelivsudfordringer med støj og stank i Middelalderbyen. Coronaudviklingen har siden betydet at udfordringer med uhensigtsmæssig adfærd og ”festen i gaden” har flyttet sig og ikke alene giver udfordringer i Indre By, men præger mange af byens udearealer såsom pladser og parker, som tilfældet var i sommer og efteråret.

Derfor bliver Nørrebro Lokaludvalg nu også inviteret til at være med som kampagneafsender – og der er mulighed for at give kampagnen et lokalt tvist og styrke kampagnens budskaber lokalt.

Kampagnens formål
Kampagnen har til formål at understøtte en roligere adfærd i nattelivet og på byens grønne oaser og udearealer, så der er plads til alle i byen – både unge og beboere.

Konkret ved at:

1) Engagere målgruppen i at ændre adfærd i nattelivet og på udearealer gennem adfærdsregulerende tiltag og nudging 

2) Påvirke fremfor at afvikle adfærden og kulturen hos målgruppen

3) Gøre målgruppen opmærksom på deres adfærd i ”gerningsøjeblikket”

4) Ramme målgruppen, når de er alene og mere påvirkelige f.eks. på vej til cyklen/toilet/på SoMe

Kampagnen er et samarbejde mellem TMF, KFF, Københavns Politi, Sikker By og evt. lokaludvalgene og kan bestå af neonskilte, projektorer, asfalt klæb, natteværter i bydelen og adfærdsdesign. Sekretariatet har talt med Sikker By om, at vi gerne vil se materialet inden vi endelig nikker til at være med, så vi er sikre på, at det ikke er for formanende og passer ind på Nørrebro på baggrund af drøftelsen på udvalgsmødet i februar måned.

Løsning

  1. Lokaludvalget drøfter og beslutter at deltage i nattelivskampagnen.
  2. Lokaludvalget afsætter 25.000 kr. fra puljemidlerne til deltagelse i nattelivskampagnen

 

Beslutning

  1. at Lokaludvalget drøftede og besluttede at deltage i nattelivskampagnen med forbehold for at den passer ind på Nørrebro.
  2. at Lokaludvalget afsatte 25.000 kr. fra puljemidlerne til deltagelse i nattelivskampagne.