13. Evt. (2021-0080622)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden erindrer Nørrebro Lokaludvalg om,

  1. at næste udvalgsmøde afholdes tirsdag d. 20. april 17.30-22.00.

 

Beslutning

Træer på Lygten