1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsorden.

Afbud
Annette Bellaoui
Alexander Van Deurs
Nikolaj Friis Farsø, suppleant indkaldt men deltager ikke.

Fravær uden afbud
Muhammed Aslam
Claus Aarestrup


Gitte Kristensen kom til mødet kl. 18 under punkt 3.

Flemming Jensen kom til møde kl. 18.35 under punkt 10.