9. Midler til digitalt borgermøde om lokalplanen for De Gamles By (2021-0080655)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget afsætter op til 10.000 kr. af puljemidlerne til professionel afvikling af digitalt borgermøde om lokalplanen for De Gamles By.

Problemstilling

Lokalplanen for De Gamles By er nu i høring i 8 uger fra den 10. marts til den 5. maj. 
Materialet kan ses på blivhoert.kk.dk og høringen bliver behandlet på næste lokaludvalgsmøde den 20. april 2021. 

De to følgegrupper for hhv. diabetescenteret og skolen har her i 2021 haft to møder med forvaltningen om lokalplanen og om et borgermøde i høringsperioden. 

På grund af gældende coronarestriktioner planlægges borgermødet som et digitalt borgermøde.
Datoen er sat til den 14. april kl. 19-21. Det er planen, at Lokaludvalget er medafsender på borgermødet sammen med Teknik- og Miljøforvaltning.

For at sikre en professionel afvikling er det sekretariatet og følgegruppernes indstilling, at der afsættes op til 10.000 kr. af puljemidlerne til teknisk afvikling og den bedst mulige ramme for debatten. Vi er samtidig i dialog med forvaltningen om deres bidrag til borgermødet.
Forvaltningen har meldt at der ikke er nogen økonomi til borgermødet. 

Løsning

Lokaludvalget afsætter op til 10.000 kr. af puljemidlerne til professionel afvikling af digitalt borgermøde om lokalplanen for De Gamles By.

 

Beslutning

Lokaludvalget afsatte op til 10.000 kr. af puljemidlerne til professionel afvikling af digitalt borgermøde om lokalplanen for De Gamles By.