11. Byens Puls (2021-0080106)

Sagsfremstilling

Indstilling

 1. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Sange fra Broen - Navidad Nuestra.
 2. at Lokaludvalget bevilger op til 5.000 kr. til projekt: “UDE AF SIG SELV”.
 3.  at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Byen Som Legeplads - mod en pædagogisk udvikling af byen.
 4.  at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Kingo Cup 2021.
 5.  at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Opdateret PC til Clean House 2.0.
 6.  at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Moderne Mandag – KlarinetFest i Koncertkirken.
 7.  at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Dido & Aeneas – an isolationopera.
 8.  at Lokaludvalget bevilger op til 5.000 kr. til projekt: På Bænken.
 9.  at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Arrangement og temaudgivelse om Klima.
 10. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Nørrebro holder ud - forårsaktiviterer for børn og unge.
 11.  at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Coronavenlig street cup for piger og kvinder.
 12. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Uddeling af bogposer til tosprogede børn i udsatte boligområder.
 13. at Lokaludvalget bevilger op til 9.000 kr. til projekt: Ren Poesi.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 13 ansøgninger til Byens Puls. Sekretariatet har indstillet for 109.000 kr.

1. Sange fra Broen - Navidad Nuestra: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Sange fra Broen på 10.000 kr. Projektet foregår i december på nettet.

Ansøger søger om støtte til Sange fra Broens fælles julekoncert i 2021, som sendes ud på nettet. Koncerten er en hyldest til nylig afdøde dirigent og brobygger Frans Rasmussen. Der søges penge til dækning af honorarer, lokaleleje, transport, Koda og programmer.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

2. “UDE AF SIG SELV”: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger i samarbejde med LOKALE på 5.000 kr. Projektet foregår fra d. 27. marts og frem til d. 9. maj hos LOKALE, Griffenfeldsgade 27.

Ansøger søger om støtte til en deltagerbaseret performance, hvor alle deltagere styles, så de ligner en kvinde. Der søges penge til materialer og PR.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 5.000 kr. til projektet.

3. Byen Som Legeplads - mod en pædagogisk udvikling af byen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra RSS Press og de Bemandende Legepladser på 10.000 kr. Projektet foregår fra d. 27. marts og frem til d. 9. maj hos LOKALE, Griffenfeldsgade 27.

Ansøger søger om støtte til at beskrive og opsummere en række aktiviteter og mindre projekter udført af billedkunstnerne Margarita del Carmen og Kristian Byskov på Nørrebros bemandede legepladser. Projekterne havde fokus på børn i byrummet – hvordan børn kan være indikatorer for et kvalitativt byrum. Der søges penge til at trykke udgivelsen.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

4. Kingo Cup 2021Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kingos kirke på 10.000 kr. Projektet foregår fra d. 28. juni og frem til d. 2. juli på Nørrebro.

Ansøger søger støtte til Kingo Cup, som er en uges sommeraktiviteter for børn og unge på Nørrebro med turneringer i forskellige sportsdiscipliner. Der søges penge til præmier, forplejning, PR og materialer.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Opdateret PC til CleanHouse 2.0Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra CleanHouse 2.0 på 10.000 kr. Projektet foregår fra d. 28. juni og frem til d. 2. juli på Nørrebro.

Ansøger søger støtte til at opgradere stedets computer. Der søges penge til PC, skærm, mus og tastatur

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

6. Moderne Mandag – KlarinetFest i KoncertkirkenLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Arbejdsgruppe Gunnar Berg på 7.500 kr. Projektet foregår enten d. 26. april eller i maj i KoncertKirken.

Koncert med en af Danmarks største klarinettalenter, den 24-årige Jonas Frølund, Nørrebro, akkompagneret af pianisten Manuel Esperilla. Der søges penge til afholdelse af koncert i Koncertkirken på Blågårdsplads.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

7. Dido & Aeneas – en isolationoperaLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Bibliotek på 10.000 kr. Projektet foregår d. 28 maj på Nørrebro Bibliotek.

Ansøger søger om støtte til at opføre 2x opera på Nørrebro Bibliotek. Der søges penge til honorar.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

8. På BænkenLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Teater Kimone på 5.000 kr. Projektet foregår under CPH Stage fra d. 27. maj til d. 5. juni på Balders Plads.

Ansøgere søger penge til at lave en udendørs og sitespecifik performance under CPH Stage, der foregår på og omkring en Københavnerbænk. Der søges penge til at opsætte 2 forestillinger på Nørrebro.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 5.000 kr. til projektet.

9. Arrangement og temaudgivelse om Klima og RepræsentationLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Respons på 10.000 kr. Projektet foregår april til juni på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til - sammen med aktører (pt. aftaler med Spidsroden og Møllegade boghandel) på Nørrebro - at udgive et magasin med fokus på klima samt at lave et udgivelses-arrangement i maj/juni. Der søges penge til tryk og forplejning.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

10. Nørrebro holder ud - forårsaktiviteter for børn og ungeLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebrohallen på 10.000 kr. Projektet foregår i starten af april i Nørrebrohallen.

Ansøger søger om støtte til at lave aktiviteter for børn og deres familier i foråret ved at lave 200 krea-poser til uddeling. Der søges penge til materialer, PR og kunstnerhonorar.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

11. Coronavenlig street cup for piger og kvinderLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Street Society på 10.000 kr. Projektet foregår i marts og i maj måned under Bispeengbuen.

Ansøger søger om støtte til til at afholde en coronavenlig steet-turnering for piger og kvinder fra 11 år og opefter, under Bispeengbuen. Der søges penge til forplejning, materialer, PR, honorar og præmier. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

12. Uddeling af bogposer til tosprogede børn i udsatte boligområderLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 2200Godnathistorier på 10.000 kr. Projektet foregår resten af året på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at uddele bogposer til børn i alderen 6 mdr. til 18 år. Der søges penge til transport af bøgerne og værnemidler/hygiejne ifm. corona.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

13. Ren PoesiLokaludvalget har modtaget en ansøgning fra LiteraturHaus og Sjællandsgade Bad på 9.000 kr. Projektet foregår d. 11. april i Sjællandsgade Bad og LiteraturHaus.
 
Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

Løsning

 1. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Sange fra Broen - Navidad Nuestra.
 2. Lokaludvalget bevilger op til 5.000 kr. til projekt: “UDE AF SIG SELV”.
 3. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Byen Som Legeplads - mod en pædagogisk udvikling af byen.
 4. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Kingo Cup 2021.
 5. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Opdateret PC til Clean House 2.0.
 6. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Moderne Mandag – KlarinetFest i Koncertkirken.
 7. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Dido & Aeneas – an isolationopera.
 8. Lokaludvalget bevilger op til 5.000 kr. til projekt: På Bænken.
 9. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Arrangement og temaudgivelse om Klima.
 10. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Nørrebro holder ud - forårsaktiviterer for børn og unge.
 11. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Coronavenlig street cup for piger og kvinder.
 12. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Uddeling af bogposer til tosprogede børn i udsatte boligområder.
 13. Lokaludvalget bevilger op til 9.000 kr. til projekt: Ren Poesi.

 

Beslutning

1. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Charlotte Mejlshede, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Jonathan Ries, Majbritt Svensson, Mie Brandstrup, Mogens Petersen, Nanna Konge, Rasmus Grønborg og Troels Glismann.
Imod stemte: Bjarke Kværnø, Jens Villadsen, Jette Nielsen og Kim Christensen
Undlod: Erik Brandt
Indstillingen vedtaget og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet. Brita Fabricius deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.

2.  Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 5.000 kr. til projektet.

3. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

4. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

6. Indstillingen blev godkendt, og ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

7. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

8. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 5.000 kr. til projektet.

9. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

10. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

11. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

12. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Charlotte Mejlshede, Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Kim Christensen, Majbritt Svensson, Mie Brandstrup, Mogens Petersen, Nanna Konge, Rasmus Grønborg og Troels Glismann
Imod: Bjarke Kværnø og Jette Nielsen
Indstillingen vedtaget og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet. Brita Fabricius deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.

13. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 9.000 kr. til projektet.