6. Høring: Offentligt toilet i Nørrebroparken (2021-0077849)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. placering af toilet i Nørrebroparken.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat 2,6 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022 til opsætning af i alt fire ubemandede offentlige toiletter. Ved udmøntning af Budget 2020 den 18. november 2019 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at placere et af toiletterne ved Nørrebro Station.

Der er i mellemtiden sket ændringer ift. toiletkapacitet ved Nørrebro Station. I starten af 2020 er der på metroforpladsen ved Nørrebro Station blevet opsat et offentligt toilet. I forbindelse med Overførelsessagen 2019/20 er der desuden afsat midler til nyindretning af Basargrunden skråt overfor Nørrebro Station. Bl.a. skal der på Basargrunden opsættes et offentligt toilet, som forventes at stå færdigt i 2022.

På denne baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen på vores opfordring besluttet at finde en anden placering for det toilet, der som udmøntning af Budget 2020 skulle opsættes ved Nørrebro Station.

Forvaltningen ønsker at opsætte toilettet i Nørrebroparken, som også er Lokaludvalget ønske. 

Forvaltningen foreslår at placere det nye toilet på nordsiden af Nørrebroparken ved Hillerødgade mellem cykelstien og lindealléen. Det nye toilet supplerer de allerede eksisterende offentlige toiletter, som ligger i den anden ende af Nørrebroparken ved Nordbanegade/Stefansgade og ved den bemandede legeplads ved Stefansgade/Jægersborggade.

Placeringen ligger tæt på skaterparken, hundegården og den nye plæne, hvor mange borgere færdes. Placeringen øst for cykelstien og vest for lindealléen er desuden valgt, fordi borgerne kan anvende toilettet uden at skulle krydse cykelstien.

Toiletenheden vil indeholde et toilet med handicapadgang og et pissoir. Denne høring vedrører alene placeringen af et toilet og ikke ønsker til designet af toilettet.

Frist for høringssvar er den 6. april 2020.

Sagen er blevet drøftet i Byrum, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen, der bakker op forvaltningens placering.

Udkast til høringssvar:

"Nørrebro Lokaludvalg bakker op om Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til placeringen af toilettet på nordsiden af Nørrebroparken ved Hillerødgade mellem cykelstien og lindealléen".

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar til vedr. placering af toilet i Nørrebroparken

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. placering af toilet i Nørrebroparken.