3. Oplæg om Områdefornyelsen i Aldersrogade-kvarteret (2021-0080783)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalget,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om Områdefornyelsen i Aldersrogade-kvarteret til efterretning.

Problemstilling

Majken Rhod Larsen, projektchef for Områdefornyelsen for Aldersrogade-kvarteret, kommer og hilser på og fortæller om opstarten af det kommende arbejde i kvarteret.

Der skal opstartes en ny områdefornyelse i Aldersrogade-kvarteret. Den nye områdefornyelse har et budget på 78,8 mio. kr. og kører frem til juni 2026.

Områdefornyelsen kommer til at være centreret omkring det almene boligområde, der er på statens ghettoliste (Aldersrogade/Sigynsgade).

Majken Rhod Larsen vil bl.a. fortælle nærmere om den kommende inddragelsesproces i området.

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg om Områdefornyelsen i Aldersrogade-kvarteret til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg om Områdefornyelsen i Aldersrogade-kvarteret til efterretning.