12. Meddelelser (2021-0080605)

Sagsfremstilling

Problemstilling

Sekretariatet:

 

 

Formandskabet:  

Tovholdere:

 

 

Følgegrupper:

 

 

Beslutning

Sekretariatet:
Valgmøder på Nørrebro Teater
ByOasen
Støjskiltning
Gruppeformandskreds mødets referat

 

Formandskabet:  
Møde med Områdefornyelsen

 

Tovholdere:

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen:
Arbejdsgruppemøde den 6.april

 

Social- og sundhedsarbejdsgruppen:
Arrangement med Bispebjerg Lokaludvalg den 26. april.

 

Børne- og Ungearbejdsgruppen:
Børne-unge konference i efteråret.
Dialog med skolerne.

 

Følgegrupper:
Erhvervsgruppen har holdt netværksmøde