Mødedato
23-01-2018 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen (2018-0011220)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2018-0011249)
3Oplæg: Ny leder for kulturhusene på Nørrebro (2018-0013442)
4Ønsker til Overførselssagen 2018 (2018-0010744)
5Repræsentanter til Parkbrugerrådet for Assistens Kirkegård (2018-0010743)
6Henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmesteren (2018-0012890)
7Høring: Etablering af 12 parkeringspladser på Jagtvej 101 (2018-0011461)
8Intern høring - tillæg 1 til lokalplan 216 "Lygten" (2018-0011289)
9Høring: Forslag til nyt lokalt busnet (2018-0011563)
10Eget projekt: Bilfri Søndag på Nørrebrogade 2018 (2018-0010042)
11Eget projekt: Bakken Åbner 2018 (2018-0010126)
12Cykelregelfolder til turister (2018-0011607)
13Rammebevilling til Kulturhusene (2018-0013359)
14Godkendelse af hasteansøgninger (2018-0010407)
15Nørrebro Puljen (2018-0011178)
16Byens Puls (2018-0011705)
17Meddelelser (2018-0011256)
18Evt. (2018-0011269)