Mødedato
22-03-2018 18:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden (2018-0088335)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2018-0088681)
3Udpegning af medlemmer til Områdefornyelsen Nørrebro og Parkbrugerråd for Assistens Kirkegård (2018-0089157)
4Støtte til Fritidsakademiets fritidsjobmanifest (2018-0089055)
5Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2019 (2018-0088811)
6Høring: Rantzausgades krydsning med Nørrebroruten (2018-0088834)
7Eget projekt: Byhavefestival på Nørrebro (2018-0089613)
8Godkendelse af puljeregnskab 2017 (2018-0088768)
9Støtteerklæring til Nørrebro Museum (2018-0094954)
10Støtteerklæring til Psykologisk Rådgivning - SIND i København (2018-0094619)
11Byens Puls (2018-0083233)
12Meddelelser (2018-0088713)
13Evt. (2018-0088717)