Mødedato
28-01-2021 19:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

2

Orientering om indledende høring om ny metroforplads på Sluseholmen og vedtagelse af høringssvar (2021-0005725)

3

Orienteringspunkt: Status på Kgs. Enghavepuljen (2021-0019367)

4

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2021-0020056)

5

Høring: Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Valbytunnelen (2021-0018069)

6

Høring: Forslag til tillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 (2021-0018599)

7

Lokaludvalgets ønsker til overførselssagen (2021-0018381)

8

Orientering om proces for sorteringspunkter (2021-0006747)

9

Henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren om koordinering af anlægsprojekter i Sydhavnen (2021-0021955)

10

Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning af lokaludvalgets deltagelse i SV-Folkemødet 2021 (2021-0022181)

11

Sager til lokalavisen

12

Proces for godkendelse af lokaludvalgets årsplan (2021-0022207)

13

Meddelelser

14

Eventuelt