Mødedato
26-08-2021 19:00

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

3

Orienteringspunkt: orientering om kulturhus ved den nye kirke på Teglholmen (2021-0261847)

4

Beslutningspunkt: Høring om Lokalplanforslag, kommuneplantillæg, miljørapport og Natura 2000 væsentlighedsvurdering for Molestien (2021-0262704)

5

Beslutningspunkt: Forudgående høring Godkendelse af høringssvar vedr. kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet (2021-0262881)

6

Orienteringspunkt: Status på Kgs. Enghavepuljen (2021-0264341)

7

Beslutningspunkt ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2021-0264342)

8

Eget projekt - Brugermøde Tippen Syder (2021-0258178)

9

Prioritering af budgetønsker 2021 (2021-0264300)

10

Beslutningspunkt: Brev til 3 borgmestre om oprettelse af enhed på tværs af forvaltningerne til koordinering af tiltag vedrørende byrummet i Hørdumsgade (2021-0262994)

11

Beslutningspunkt: belysning af borgernes holdninger til og behov for fritid og idræt vha Borgerpanelet (2021-0264389)

12

Beslutning: Anmodning om støtteerklæring fra SydhavnsCompagniet til forlængelse af den særlige sociale indsats i Sydhavnsgade (2021-0263954)

13

Beslutning: Udpegning af 2 medlemmer til følgegruppe til Østre Kapel (2021-0264307)

14

Status på Lokaludvalgets deltagelse i folkemødet (2021-0264315)

15

Orienteringspunkt. Opfølgning på seminar (2021-0263421)

16

Orienterings- og beslutningspunkt: Status på lokaludvalgets debatmøder op til KV19 (2021-0264340)

17

Orientering om tildeling af Sydhavnsprisen (2021-0264262)

18

Meddelelser

19

Eventuelt