Mødedato
19-11-2020 19:00

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

3

Orienteringspunkt: Dansk Metals planer for en stibro over Sjællandsbroen (2020-0857240)

4

Beslutning om brev til Kultur- og Fritidsborgmesteren om Pladehallen (2020-0857431)

5

Beslutning om at sende brev til BUF om ny skole i Bådehavnsgade

6

Beslutningspunkt: Medlemsforslag om at invitere Sophie Hæstorp Andersen til at besøge Stejlepladsen og Fiskerhavnen (2020-0857839)

7

Drøftelse af udkast til lokaludvalgets årsplan (2020-0827334)

8

Godkendelse af høringssvar vedrørende tilpasning af lokaludvalg (2020-0858224)

9

Beslutning. Godkendelse af budget for puljemidlerne for 2021 (2020-0859106)

10

Orienteringspunkt: Status på puljemidlerne (2020-0859321)

11

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2020 og 2021 (2020-0859639)

12

Høring om forslag til nye retningslinjer for altaner (2020-0859895)

13

Orientering fra Områdefornyelsen Bavnehøj (2020-0859988)

14

Meddelelser

15

Eventuelt