17. B-sag: Beslutning om projekt drift af byttestation på Helga Larsens Plads (2020-0017436)

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til projekt drift af Byttestationen på Helga Larsens Plads.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede d. 31. januar 2019 at afsætte 5.000 kr. af puljemidlerne til vedligehold af byttestationen på Helga Larsens Plads.

Vanløse Lokaludvalg besluttede den 22. februar 2018 at afsætte 78.000 kr. til etablering af en midlertidig byttestation på Helga Larsens Plads i Vanløse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. At Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om afsættelse af 10.000 kr. i 2020-puljemidler til vedligehold og genopsætning af byttestationen på Helga Larsens Plads.

Problemstilling

Byttestationen på Helga Larsens plads er blevet til i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og blev indviet den 20. juni 2018. Byttestationen er en stor succes og både vanløseborgere og borgere uden for bydelen har siden indvielsen vist stor interesse for den.  

Af den samarbejdsaftale, der blev indgået med Teknik- og Miljøforvaltningen ved projektets start indgik desuden et vedligeholdelsesbudget for resten af 2018. Et sådant budget er nødvendigt at have til almindelig slitage og eventuelt hærværk. 

Mandag den 13. januar blev byttestationen midlertidigt fjernet fra Helga Larsens Plads. Dels så Teknik- og Miljøforvaltningen bedre kunne komme til at arbejde på pladsen ifm. rottebekæmpelse og renovering af kloakken, dels pga. det fugtige vejr, som gør, at stort set alt tekstil som bliver afleveret i byttestationen bliver ubrugeligt. Lejligheden benyttes desuden til at give byttestationen et serviceeftersyn. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har ligeledes afsat et beløb til vedligeholdelse i indeværende budgetår og afholder bl.a. udgifterne til nedtagning af byttestationen. 

Når beløbet til drift af byttestationen denne gang er højere, skyldes det, at der i år kommer udgifter til genopsætning af byttestationen. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg afsætter 10.000 kr. til projekt drift af byttestationen på Helga Larsens Plads.

Økonomi

Vedligehold af byttestation:

TMF - 5.000 kr.

VLU - 10.000 kr.

Videre proces

Arbejdsgruppen for Natur- og Miljø fører tilsyn med byttestationen.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.