2. Godkendelse af dagsordnen

Mødet sluttede kl. 20.18

Fravær med afbud:
Charlotte Tørngren og hendes 1. suppleant, ingen 2. suppleant.

Fraværende uden afbud:
Jens Andersen

Fravær i mødet:
Svend Jacobsen til kl.18.32 efter punkt. 2
Michael Jacobsen til kl.18.35 i behandlingen af punkt 3
Gustav Høj Hansen til kl 18.36 i behandlingen af punkt 3

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte dagsorden for mødet.