15. B-sag: Beslutning om Hold Vanløse Ren 2020 (2020-0019509)

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om projekt 'Hold Vanløse Ren 2020'.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om at afsætte 45.000 kr. i 2020-puljemidler til afholdelse af Hold Vanløse Ren 2020, jf. projektbeskrivelse.

 

Problemstilling

Der er et tiltagende problem med henkastet affald i hele København, Vanløse er ingen undtagelse. Arbejdsgruppen for Natur og Miljø er i løbende kontakt med Byens Drift om lige netop den problematik og sammen drøfter vi, hvordan vi i fællesskab kan afhjælpe eller i det mindste minimere mængden af henkastet affald, hvilket Hold Vanløse Ren-projektet på mange måder er et glimrende redskab til. Alle bydelens skoler (0.-6. klassetrin) og institutioner kan tilmelde sig projektet og bliver hver tildelt et område, hvor de skal samle skrald. Lokaludvalget opfordrer desuden lærere og pædagoger til at bruge projektet om affald og ressourcer aktivt i undervisningen og børnenes dagligdag. Projektet bliver afholdt over ca. to uger på de fleste offentlige veje i bydelen. Dette årligt tilbagevendende projekt, er et samarbejde mellem Vanløse Lokaludvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Vanløses skoler, og daginstitutioner. Projektet har været afholdt 11 gange før. 

Formålet med Hold Vanløse Ren er at engagere byens børn og unge i at holde bydelen ren og sætte fokus på affald og ressourcer. Projektet er et forsøg på at inddrage bydelens børn og unge i renhold af byens gader og gøre dem opmærksomme på problematikken med henkastet affald i Vanløse. Projektet er ligeledes med til at skabe kontakt mellem Vanløse Lokaludvalg, lærere, elever samt forældre og skolebestyrelser, der indirekte hører om lokaludvalgets arbejde, og er således en udmøntning af lokaludvalgets overordnede målsætning om at være netværksskabende i Vanløse. 

 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at afholde Hold Vanløse Ren 2020 og afsætter 45.000 kr. i 2020-puljemidler til projektet - jf. nedenstående budget og vedhæftede projektbeskrivelse.

 

Økonomi

Budget: 

 Budget:  
 Præmier for deltagelse  40.000 kr.
 Workshops, koda mm.   5.000 kr.
 I alt   45.000 kr.

 

 

Videre proces

Den videre planlægning af projektet vil ske i samarbejde mellem arbejdsgruppen (projektets tovholdere) og sekretariatet. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.