16. B-sag: Beslutning om projekt Byttemarked - forår 2020 (2020-0019006)

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt Byttemarked - forår 2020 og afsætning af puljemidler hertil.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Byttemarked - forår 2020 jf. projektbeskrivelsen og afsætter 8.000 kr. i 2020-puljemidler til dets gennemførsel. 

Problemstilling

Som led i varetagelsen af den lokale miljøopgave ønsker Vanløse Lokaludvalg at afholde endnu et byttemarked. Byttemarkeder er med til at fremme direkte genbrug og øge forståelsen for bedre ressourceforbrug og bæredygtighed. Projektet understøtter bl.a. Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan, hvor én af målsætningerne er at se vores affald som en ressource og udnytte de begrænsede ressourcer bedre. Projektet er desuden med til at sætte Vanløse på Københavnerkortet, da der har været en enorm tilslutning til de byttemarkeder, der har været afholdt i Vanløse - både fra lokale borgere og fra københavnere generelt.

Arrangementet bidrager desuden til at øge kendskabet til Vanløse Lokaludvalg samtidig med, at lokaludvalget får formidlet det bæredygtige budskab.

Der indgås et samarbejde med et byttemarkedsteam, der også tidligere har stået for de mange praktiske opgaver med selve gennemførelsen af byttemarkedet i samarbejde med medlemmer af arbejdsgruppen for Natur og Miljø samt Copenhagen Volunteers og Café Oasen.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Byttemarked - forår 2020 jf. projektbeskrivelsen og afsætter 8.000 kr. i 2020-puljemidler til dets gennemførsel. 

Økonomi

Budget: 8.000 kr. til eksterne samarbejdspartnere, der står for den praktiske gennemførsel af projektet samt forplejning til de frivillige på dagen.

Videre proces

Arbejdsgruppen og sekretariatet står for det videre samarbejde og aftale med de eksterne samarbejdspartnere.

 

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.