5. A-sag: Beslutning om projekt Vanløse Saloner 2020 (2019-0293298)

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til afsættelse af 2020-puljemidler til Vanløse Saloner i 2020 og godkende de to første salon temaer.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1.  at Vanløse Lokaludvalg beslutter at afholde Vanløse Saloner 2020 og afsætter 45.000 kr. i 2020-puljemidler til gennemførelse af projektet. 
  2. at Vanløse Lokaludvalg godkender temaet for Vanløse Saloner: Psykisk sårbare unge
  3. at Vanløse Lokaludvalg godkender temaet for Vanløse Saloner: Sportens udvikling, og hvad gør den ved os?

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har siden 2017 afholdt tæt på 10 Vanløse Saloner, som alle har indeholdt en god og nuanceret debat. Ad hoc-gruppen ønsker at fortsætte projektet i 2020 ved at afholde 4-6 saloner henover året med mulighed for at eksperimentere og justere på formen. Til hver salon inviteres 1-4 debattører, som vil holde et kort oplæg og derefter debattere med hinanden og publikum.

Salonerne skal være med til at pirre vanløseborgernes nysgerrighed ved at introducere dem for forskellige temaer og holdninger efterfulgt af en debat. En stor del af projektet er også at fremme netværk og gensidig forståelse blandt bydelens borgere. Projektet henvender sig til alle vanløseborgere. Salonerne skal udarbejdes og programsættes således, at alle kan være med og blande sig i debatten.

Temaerne for salonerne varierer fra gang til gang. Alle temaer skal godkendes af lokaludvalget, og ad hoc-gruppen har to temaer til godkendelse i denne indstilling: 

Psykisk sårbare unge

I samarbejde med foreningen Det Sociale Netværk og lokaludvalgets Social og Sunhedsarbejdsgruppe vil ad hoc-gruppen planlægge en salon, hvor psykisk sårbare unge debatteres. På salonen vil fordomme og tabuer i forhold til psykisk sårbare blive drøftet for at give en bedre forståelse af emnet. Det er en ambition at invitere organisationer, der dagligt hjælper og rådgiver unge om psykisk sårbarhed i København - f.eks. Headspace København. 

Sportens udvikling, og hvad gør den ved os?

Sport er noget, der interesserer rigtig mange mennesker. Vi dyrker det selv, vi møder op på stadion, når vores yndlinge skal i kamp. Uanset på hvilken måde, er der følelser på spil. Ofte er der også rigtig mange penge involveret. Til denne salon ønsker arbejdsgruppen at drøfte, hvad sporten gør ved os som individer og som samfund. Bliver vi bedre mennesker af at dyrke sport? Hvad gør penge ved sporten?

Herudover arbejder ad hoc-gruppen også med følgende emner ”Teatergrad om positiv integration”, ”Debatkulturen på sociale medier”, ”Luftforurening” og ”Åbent hus for lokaludvalgets arbejdsgrupper”. Ad hoc-gruppen indbyder desuden alle arbejdsgrupper i Vanløse Lokaludvalg til at komme med forslag til temaer og evt. bidrage som medarrangør af de enkelte saloner.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at afholde Vanløse Saloner 2020 og afsætter 45.000 kr. i 2020-puljemidler til gennemførelse af projektet. 

Vanløse Lokaludvalg godkender temaet for Vanløse Saloner: Psykisk sårbare unge

Vanløse Lokaludvalg godkender temaet for Vanløse Saloner: Sportens udvikling, og hvad gør den ved os?

Økonomi

Budget  

Oplægsholdere

 18.000 kr. 
 Lydmand  11.000 kr.
 Annoncer  11.000 kr. 
 Honorar til musikere   4.400 kr.
 Diverse  600 kr. 
 I alt   45.000 kr. 

Videre proces

Den nedsatte ad hoc-gruppe under Kultur- og Fritidsarbejdsgruppen står sammen med sekretariatet for det videre arbejde med projektet.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at afsætte 45.000 kr. i 2020-puljemidler til gennemførsel af Vanløse Saloner 2020.

2. Vanløse Lokaludvalg godkendte tema for Vanløse Salon om: psykisk sårbare unge

3. Vanløse Lokaludvalg godkendte tema for Vanløse Salon om: Sportens udvikling, og hvad gør den ved os?