13. B-sag: Beslutning om 'Projekt mere liv på Helga Larsens Plads' (2020-0020126)

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt "Mere liv på Helga Larsens Plads 2020" og afsætning af puljemidler hertil.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt "Mere liv på Helga Larsens Plads 2020" jf. projektbeskrivelsen og afsætter 30.000 kr. i 2020-puljemidler til projektets gennemførsel.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har siden 2013 arbejdet for at udvikle og forskønne Helga Larsens Plads. I lokaludvalgets bydelsplan er en vision for pladsen udarbejdet og præsenteret, som beskriver et ønske om en grøn, rekreativ plads, hvor vanløseborgere kan mødes.

Projektet går ud på at skabe opmærksomhed omkring Helga Larsens Plads og byttestationen samt at etablere netværk og frivillige grupper, der kan hjælpe med at støtte op om byttestationen og aktiviteter på pladsen. Arbejdsgruppen ønsker hertil at etablere to frivillige grupper – en frivillig gruppe, der skal holden orden og rydde op i byttestationen, samt en aktivitetsgruppe, der kan lave forskellige arrangementer på Helga Larsens Plads i løbet af 2020.

I sommeren 2018 blev der opsat en byttestation på pladsen, hvilket har betydet nyt liv i form af en daglig strøm af besøgende. For at hjælpe med at holde orden i byttestationen ønsker arbejdsgruppen at rekruttere frivillige, der kan hjælpe med at rydde op og sortere i tøj, bøger, legetøj m.m., der afleveres på byttestationen.

I 2019 holdt Vanløse Lokaludvalg forskellige arrangementer og dialogmøder for at gøre opmærksom på Helga Larsens Plads og komme i dialog om pladsens potentiale med beboere og de omkringliggende boligforeninger. Hertil har lokaludvalget indsamlet borgernes ønsker og visioner for pladsen. Flere af disse ønsker er aktiviteter såsom loppemarkeder, plante-byt m.m. For at forsætte aktivitetsniveauet og skabe opmærksomhed om pladsen ønsker arbejdsgruppen i foråret 2020 at rekruttere frivillige til en aktivitetsgruppe, der i løbet af 2020 i samarbejde med arbejdsgruppen kan arrangere åbne aktiviteter på pladsen.

Arbejdsgruppen forestiller sig ca. 5-10 aktiviteter henover 2020, som aktivitetsgruppen står bag. Her ønsker arbejdsgruppen, at aktivitetsgruppen understøttes i forhold til mindre økonomiske udgifter, indhentning af relevante tilladelser og udarbejdelse af kommunikationsmateriale.

Projektet og herunder aktiviteterne skal løfte Helga Larsens Plads hen over foråret og sommeren til glæde og gavn for både de borgere, der bor omkring pladsen og de mange borgere, der dagligt bruger byttestationen på pladsen.

Løsning

1. Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender projekt "Mere liv på Helga Larsens Plads 2020", jf. projektbeskrivelsen.

2. Vanløse Lokaludvalg afsætter 30.000 kr. i 2020-puljemidler til projektets gennemførsel.

Økonomi

Budget:

Ramme for aktiviteter

15.000 kr.

Plantekasser

7.000 kr.

Annoncering til rekruttering

5.500 kr.

Forplejning til aktivitetsgruppen (infomøde)

2.000 kr.

Diverse

500 kr.

I alt

30.000 kr.

Videre proces

Sekretariatet og ad hoc-gruppen arbejder videre med projektet. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.