Mødedato
27-05-2021 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsordnen

3

A-sag: Orientering om borgerpanelundersøgen Trafikken i Vanløse (2021-0134566)

4

A-sag: Beslutning om Vanløse Lokaludvalgs budgetønsker til budget 2022 (2021-0137245)

5

A-sag: medlemsforslag vedr. Kunstgræsbaner i bydelen (2021-0139428)

6

A-sag: Drøftelse af udkast til model for brugerinddragelse på Kulturstationen (2021-0135656)

7

A-sag: Høring vedr. muligheder for udvidelse af p-zoner (2021-0117916)

8

A-sag: Beslutning vedr. henvendelse om Boligpolitik - Bypolitik (2021-0098302)

9

A-sag: Medlemsforslag vedr. besvarelse af oplæg om Boligpolitik - Bypolitik (2021-0139430)

10

A-sag: Medlemsforslag vedr. henvendelse om Boligpolitik - Bypolitik (2021-0139479)

11

A-sag: Opsamling lokaludvalgets møde- og arbejdsformer (2020-0820223)

12

A-sag: Orientering om arbejdet med bydelsplan (2020-0213537)

13

A-sag: Beslutning vedr. Copenhagen Historic Grand Prix (2021-0145455)

14

Meddelelser

15

Eventuelt

16

B-sag: Godkendelse af borgerpanelundersøgelse v. Demensvenligt Vanløse (2021-0137017)

17

B-sag: Juletræ på Vanløse Torv 2021 (2021-0132347)

18

B-sag: Godkendelse af opbakning til borgerhenvendelse vedr. overholdelse af lokalplan 404 Mimosavej (2021-0134708)

19

B-sag: Godkendelse af et møde om mulighederne for etablering af en disc golf bane (2021-0135724)

20

B-sag: Orientering om status på økonomi

21

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne