Mødedato
26-08-2021 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsordnen

3

A-sag: Orientering om Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse (2021-0259921)

4

A-Sag: Beslutning vedr. repræsentanter til brugerråd på Kulturstationen Vanløse (2021-0261251)

5

A-sag: Beslutning om mandat og orientering om informationsmøde vedr. Helga Larsens Plads (2021-0099497)

6

A-sag: Status og tidsplan for Bydelsplan (2020-0213537)

7

A-sag: Medlemsforslag om henvendelse til KFU og KFF om ændrede åbningstider i Borgerservice (2021-0257583)

8

A-sag: Beslutning om tema for Vanløse Saloner: Vælgermøde Kommunalvalg 2021 (2021-0260601)

9

A-sag: Beslutning om lokaludvalgets deltagelse i Vanløse på den 2. ende 2021 (2021-0261137)

10

Meddelelser

11

Eventuelt

12

B-sag: Beslutning om indmelding af ønske om knallertkørsel forbudt på Damhusdæmningen (2021-0260016)

13

B-sag: Indledende høring lokalplantillæg Hvidkildevej (2021-0253753)

14

B-sag:Høring vedr. ansøgning om tilladelse efter Vandløbsloven til projekt på Damhusdæmningen (2021-0015084)

15

B-sag: Beslutning om projekt Damhustræf 2021 (2021-0263861)

16

B-sag: Orientering om status på økonomi

17

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne