Mødedato
25-02-2021 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordnen

2

A-sag: Temadrøftelse om helhedsplan for idrætsudvikling i Grøndal/Bellahøj (2021-0043011)

3

A-sag: Beslutning om puljeansøgninger (2021-0041143)

4

A-sag: Beslutning om indmelding til overførselssag 2021 (2021-0047118)

5

A-sag: Beslutning om fejring og indvielse af Bellahøj Friluftsscene (2021-0041365)

6

A-sag: Beslutning om projekt Digitalt vælgermøde (2021-0048763)

7

A-sag: Beslutning vedr. repræsentanter til referencegruppe for demensvenligt Vanløse (2021-0042357)

8

A-sag: Beslutning vedr. høringssvar til forslag til Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København. (2021-0049664)

9

A-sag: Status på Tilpasninger af lokaludvalg (2021-0048404)

10

A-sag: Status på Bydelsplan (2020-0213537)

11

Meddelelser

12

Eventuelt

13

B-sag: Beslutning om projekt Opstilling af byttestation på Vanløse Torv (2020-0017436)

14

B-sag: Henvendelse vedr. store skoler på små grunde revideret (2020-0879883)

15

B-sag: Orientering om regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2020 (2021-0041575)

16

B-sag: Orientering om status på økonomi

17

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne