2. Godkendelse af dagsordnen

Mødet sluttede kl. 21.23

Fravær med afbud:

Jens Askov, Jes König deltog

Maria Bagger Grell, Merete Øverup deltog

Anne Fausbøll, Niels Olsen deltog

Fravær uden afbud:

Jens Andersen

Fraværende i mødet:

Niels Christian Juul til 18.35 - start punkt 3.

Karoline Bendixen til 18.39 - start punkt 3.

 

 

Beslutning

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte den udsendte dagsorden, dog således at Borgernes tid og Godkendelse af dagsordenen flyttes ned under pkt. 3., Temadrøftelse med Klaus Mygind om børn og unge samt tilpasning af lokaludvalg.

Anne Rathleff ønskede at få tilføjet en protokolbemærkning om, at hun ikke mener, at det på lokaludvalgsmødet i september var en lokaludvalgsbeslutning, men derimod en formandsbeslutning, at afholde et bydelsplanseminar og vil gerne vide, hvordan man kan gøre indsigelser til referatet fremadrettet?

Hanne Larsen ønskede at få tilføjet en protokolbemærkning om, at hun ønsker at holde fremtidige møder virtuelt, indtil smittetrykket er faldet.