9. B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
  2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Kultur og Fritidsgruppen til efterretning.
  3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
  4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
  5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn og Ungegruppen til efterretning. 

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

  1. Social- og Sundhedsgruppen er bl.a. i gang med at opstarte et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om forsøgsprojektet om Vanløse som demensvenlig bydel. Herudover har arbejdsgruppen besluttet at sætte Repair Café Vanløse i bero i oktober. Desuden arbejder arbejdsgruppen på at afholde et netværksmøde for foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med socialt arbejde. Arrangementet er udskudt til foråret. 
  2. Kultur og Fritidsgruppen arbejder videre med Vanløse Saloner, Helga Larsens Plads, Foreningernes Dag. m.m. I efteråret vil arbejdsgruppen have særligt fokus på Kulturstationen og kvaliteten af kulturhusene i Københavns Kommune for også at styrke brugernes indflydelse.
  3. Natur- og Miljøgruppen arbejder i øjeblikket på højtryk for at blive klar til at åbne udstillingen om FN og verdensmålene i Kronen. Udstillingen kommer til at køre i dagene 22.-27. oktober og vil være bemandet i tidsrummet 13-18. Derudover arbejder gruppen med muligheden for at etablere et parkbrugerråd i Grøndalsparken, kigger på tallene for genanvendelse af plast, miljøtilstanden i vandområderne, særligt Damhussøen, Grøn Arealplan og byttefaciliteter.
  4. Trafik- og Plangruppen fortsætter arbejde med Trafikplan, herunder trafiksikkerhed i Katrinedalskvarteret, hvor forvaltningen tilsyneladende har ment, at deres drøftelse med arbejdsgruppen var en høring af lokaludvalget. Derudover har man drøftet ulovligt parkerede biler langs Kronen og tog orientering om renovering af gangbro over Jyllingevej til efterretning.
  5. Børn- og Ungegruppen har nu afsluttet Vanløse Games i 2020, der er et aktivitetsforløb med idræts- og streetaktiviteter, der har været afholdt i løbet af august og september. Arbejdsgruppen afholder unge og tryghedsnetværksmøde i november for aktører, der beskæftiger sig med unge og tryghed i Vanløse. Netværksmødet kommer til at fokusere på fritidsjobs. Ad-hoc gruppen Forum for Unge er så småt begyndt at planlægge dialogmøder for børn og unge i Vanløse. Endvidere beskæftiger arbejdsgruppen sig med indsatsområdet Asfalten. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.