3. A-sag: Temadrøftelse med Klaus Mygind om børn og unge samt tilpasning lokaludvalg (2020-0810423)

Vanløse Lokaludvalg drøfter børne- og ungeproblematikker og tilpasning af lokaludvalg med Klaus Mygind, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (SF).

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter børne- og ungeproblematikker med Klaus Mygind

2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter tilpasning af lokaludvalg med Klaus Mygind

Problemstilling

Klaus Mygind, medlem af Borgerrepræsentationen for SF, sidder i Børne- og Ungdomsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget, deltager i lokaludvalgsmødet til en snak om børne- og ungeproblematikker og tilpasning af lokaludvalg.

Vanløse Lokaludvalgs arbejdsgruppe for Børn og Unge har opstartet et unge- og tryghedsnetværk, der har til formål at skabe samarbejde og vidensudveksling mellem aktører, der beskæftiger sig med unge og tryghed i Vanløse, herunder repræsentanter fra skoler, opsøgende medarbejdere, politi m.fl.
Det næste netværksmøde den 11. november 2020 kommer bl.a. til at handle om, hvordan gruppen kan understøtte arbejdet med at hjælpe flere lokale børn og unge i fritidsjobs.

Klaus Mygind er en del af gruppeformandskredsen, der på baggrund af det store arbejde med Københavnerinddragelse i 2018-2019, har i gangsat og følger processen vedr. tilpasning af lokaludvalg og som efter den officielle høring i november, vil få forelagt en indstilling i starten af 2021, der efterfølgende skal godkendes i Borgerrepræsentationen i foråret 2021.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter børne- og ungeproblematikker og tilpasning af lokaludvalg med Klaus Mygind.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede børne- og ungeproblematikker samt tilpasning af lokaludvalg med Klaus Mygind.