1. Borgernes tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Vanløse Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

 

En borger fra Katrinedalskvarteret mødte op til mødet og på denne baggrund drøftede Vanløse Lokaludvalg påbegyndelse af arbejde i Katrinedalskvarteret/Ådalsvej. Fremmødte blev opfordret til at deltage i besøget fra Teknik- og Miljøborgmesteren torsdag den 5. november. Der søges samlet op på de rejste problemer, der synes at være i forhold til det oprindelige løsningsforslag især vedr. Rebildvej og Randbølvej.