7. B-sag: Beslutning om Vanløse Salon om Jimmy Jørgensen og ungemiljøer i Vanløse (2020-0820148)

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om godkendelse af arrangementet Vanløse Saloner: Jimmy Jørgensen og ungemiljøer i Vanløse

Tidligere beslutninger

På Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde den 30. januar 2020 besluttede Vanløse Lokaludvalg at bevilge 45.000 kr. i 2020-puljemidler til Vanløse Saloner 2020.

Læs indstillingen og beslutningen her: https://www.kk.dk/node/14403/30012020/edoc-agenda/69223d91-e239-4cc9-80e4-ed2711c1e1ef/75510b29-8cb1-4698-b9ee-9d8827ffe29d

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender arrangementet Vanløse Saloner om Jimmy Jørgensen og ungemiljøer i Vanløse

Problemstilling

Vanløse Saloner er navnet på en række lokale debataftener, som skal skabe debat og dialog i Vanløse ved at introducere vanløseborgere for forskellige emner og holdninger, efterfulgt af fælles debat. Salonerne skal være med til at pirre vanløseborgernes nysgerrighed, og en stor del af projektet består af at fremme netværk og gensidig forståelse blandt bydelens borgere. Tidligere har Vanløse Saloner afholdt debataftener om bl.a. bæredygtigt landbrug, kommunalvalg 2017, demens og brobygning.

Ad hoc-gruppen bag Vanløse Saloner planlægger at afholde en Vanløse Salon med Jimmy Jørgensen, der vil fortælle og debattere med publikum om at vokse op i Vanløse og indgå i ungemiljøer med ballade, alkohol og kriminalitet. Salonen skal kaste lys over, hvordan det var for Jimmy Jørgensen at vokse op i Vanløse for ca. 50 år siden og bygge bro til, hvordan det er at vokse op i Vanløse i dag. Ad hoc-gruppen ønsker inddrage Børn- og Ungearbejdsgruppen, der netop arbejder med dette emne. Ligeledes ønsker ad hoc-gruppen at invitere relevante aktører, der har fokus på ungeindsatsen i Vanløse.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender arrangementet Vanløse Saloner om Jimmy Jørgensen og ungemiljøer i Vanløse

Økonomi

Vanløse Lokaludvalg har afsat 45.000 kr. til projektet Vanløse Saloner 2020.

Videre proces

Ad hoc-gruppen og sekretariatet går videre med planlægning af arrangementet.

Beslutning

Projektet er udskudt og indstillingen blev godkendt.