5. A-sag: Beslutning om emner til KKF-borgmesterbesøg (2020-0814690)

Vanløse Lokaludvalg skal beslutte, hvilke emner de vil drøfte med Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde, når hun kommer til Vanløse tirsdag den 17. november 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter, hvilke emner man vil drøfte med Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde. 

Problemstilling

Tirsdag den 17. november 2020 kl. 16.30-17.30 kommer Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde på besøg hos lokaludvalget. 

Lokaludvalget skal drøfte og beslutte, hvilke emner man vil drøfte med borgmesteren på mødet. Mødet med borgmesteren varer en time, hvorfor en fokuseret dagsorden er nødvendig.

Arbejdsgrupperne Børn og Unge samt Kultur og Fritid indstiller, at man drøfter følgende punkter til mødet med borgmesteren: 

  • Asfalten - lokaludvalgets visioner for en multifunktionsplads med lethal
  • Kulturstationen - den daglige drift, brugerinddragelse og vision for kulturhuset

Ønsker man at deltage i mødet med borgmesteren, bedes man tilmelde sig hos sekretariatet senest den 9. november 2020. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter, hvilke emner man vil drøfte med Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet sender emner til drøftelse med borgmesteren til forvaltningen forud for besøget.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede følgende emner til drøftelse med Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde:

- Multifunktionsplads (i oplægget beskrevet under "Asfalten") - lokaludvalgets visioner for en multifunktionsplads med lethal

- Kulturstationen - den daglige drift, brugerinddragelse og vision for kulturhuset

- Lokale idrætsfaciliteter