11. Eventuelt

Diverse

- Arbejdsgruppen for Kultur og Fritid vil gerne afholde "Foreningernes dag"  i september 2021 og opfordrede på mødet til at sende navne på nye foreninger i bydelen til enten Caroline Fuglsang eller Peter Haahr, jf. Vanløsebasen.

- Peter Haahr foreslog at genindføre fællessang på lokaludvalgsmøderne, når der ikke længere er sangrestriktioner.

- Per Stengade fortalte om lokaludvalgets udstilling om verdensmålene og det lokale arbejde hermed. Udstillingen finder sted i Kronen på 1. sal fra den 22.-27. oktober i tidsrummet 13-18.

- Bent Christensen har fået en forespørgsel på, hvorvidt der er interesse for at holde et virtuelt politikermøde, fordi mange politiske arrangementer har været indstillet under krisen. Bent  opfordrer de politisk udpegede medlemmer til at spørge deres bagland og melde tilbage til sekretariatet.