Mødedato
20-05-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordnen

2

A-sag: Beslutning om puljeansøgninger (2020-0085051)

3

A-sag: Orientering vedr. følgegruppe om botilbudspladser på Linde Allé (2020-0111756)

4

A-sag: Beslutning om henvendelse til gruppeformandskreds vedr. tilpasning af lokaludvalg (2020-0112498)

5

A-sag: Beslutning om dialog med TMF om mulig placering af en nærgenbrugsstation i Vanløse (2020-0112787)

6

A-sag: Orientering vedr. svar på borgerhenvendelse om Randbølvej (2020-0100019)

7

Meddelelser

8

Eventuelt

9

B-sag: Orientering vedr. svar på høring sikre skoleveje (2020-0083957)

10

B-sag: Orientering vedr. henvendelse om forringelser på s-togsdrift (2020-0115457)

11

B-sag: Orientering om opfølgende henvendelse vedr. Arrangementspuljen (2019-0223330)

12

B-sag: Orientering om høringssvar vedr. KFU investeringsforslag til budget 2021 (2020-0074988)

13

B-sag: Orientering om status på økonomi

14

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne