4. A-sag: Beslutning om 2020-puljeansøgninger (2020-0850135)

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen for 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller på baggrund af puljegruppens drøftelser, at Vanløse Lokaludvalg: 

  1. Støtter med 11.500 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløse Julejazz
  2. Støtter med 5.200 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Julebørnekoncerten
  3. Støtter med 13.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: 50 nye højskolesangbøger

Problemstilling

1. Oasen2720: Vanløse Julejazz

Med projektet er der tale om en jazzkoncert i december, hvor alle sidder ned og har god afstand mellem sig. Aktiviteten henvender sig til alle med interesse for jazzmusik eller som bare ønsker at komme ud og opleve noget kultur. Aktiviteten er åben for alle. Der søges om 11.500 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 11.500 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende aktiviteter i bydelen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

2. Oasen2720: Julebørnekoncerten

Projektet dækker over en julekoncert fremført af børn, som undervises i sang og musik i Vanløse. Børnene har øvet sig længe og vil afholde koncert for alle, som har lyst til lidt julestemning i børnehøjde. Koncerten afholdes i etaper, således at der ikke kommer så mange tilskuere ind ad gangen. Aktiviteten henvender sig til forældre, bedsteforældre og andre, som ønsker at tage deres børn med til en hyggelig juleaktivitet. Alle er velkomne.  Der søges om 5.200 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 5.200 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter i bydelen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

3. Foreningen Tone Kompagniet: 50 nye højskolesangbøger

Foreningen Tone Kompagniet arbejder på at udbrede fællessangen og blande de gamle og kendte klassikere med nye mere moderne sange. Foreningen ønsker at købe de nye højskolesangbøger til deres kommende aktiviteter, der er åbne og gratis at deltage i - f.eks. fællessang på Kulturstationen. Der søges om 13.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 13.000 kr., eftersom højskolesangbøgerne skal bruges til åbne, gratis og dialogskabende fællessangsarrangementer, der styrker samarbejdet på tværs af f.eks. kultur, alder og etnicitet. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter projekterne og puljegruppens indstillinger samt træffer beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen.

Økonomi

Der søges samlet om 29.350 kr.

Der indstilles for 29.350 kr.

Videre proces

Sekretariatet sørger for, at alle ansøgere, der bevilges støtte, modtager et tilsagnsbrev med de betingelser, der skal overholdes for, at støtten kan udbetales. Alle ansøgere, der får afslag på støtte, modtager et afslagsbrev med begrundelsen for afslaget.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 11.500 kr. i 2020-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløse Julejazz

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 5.200 kr. i 2020-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Julebørnekoncerten

3. Niels Christian Juul erklærede sig inhabil og loggede af mødet under sagens behandling.

Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 13.000 kr. i 2020-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: 50 nye højskolesangbøger