17. B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
 2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Kultur og Fritidsgruppen til efterretning.
 3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
 4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
 5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn- og Ungegruppen til efterretning. 
 6. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

 1. Social- og Sundhedsgruppen skal bl.a. afholde statusmøde for frivillige som er en del af Repair Café Vanløse for at evaluere 2020. Herudover arbejder Social og Sundhed videre på, hvordan de kan bidrage til det demensvenlige forsøgsprojekt i Vanløse. Desuden er netværksmødet for sociale foreninger, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde, rykket til foråret. 
 2. Kultur og Fritidsgruppen arbejder med Vanløse Saloner, Foreningens Dag og emnet Kulturstationen. Sidstnævnte emne vil man i løbet af november, december og januar afholde en række møder med politikere og embedsmænd om. Borgmester Franciska Rosenkilde holder møde med Vanløse Lokaludvalg tirsdag den 17. november, hvor man drøfter Kulturstationen, lokale idrætsfaciliteter og multifunktionspladsen.  
 3. Natur- og Miljøgruppen har netop afsluttet en meget vellykket udstilling om FN's Verdensmål. Udstillingen er nu flyttet til Tre Falke Skolen. Derudover arbejder gruppen med at få etableret en parkbrugergruppe for Grøndalsparken og er i øjeblikket i dialog med de forskellige kolonihaveforeninger. Torsdag den 12. november er der møde med Jan Burgdorf om Harrestrup Å/Ny Å-dal og der arbejdes på at få transporteret container og undervisningstrailer ned på engen, så den midlertidige Natur- og Miljøstation kan blive etableret.
 4. Trafik- og Plangruppen har bl.a. forberedt møde med TMF-borgmester Ninna Hedeager Olsen og haft fokus på de igangværende ændringer af trafikken i Katrinedalskvarteret.
 5. Børn og Ungegruppen har bl.a. afholdt unge og tryghedsmøde for forskellige aktører, der beskæftiger sig med unge og tryghed i Vanløse. Arbejdsgruppen har planer om at invitere til et unge og tryghedsmøde igen i januar, hvor Fritidsjobindsatsen deltager. Herudover er arbejdsgruppen begyndt at drøfte, hvordan de skal arbejde med indsatsområdet multifunktionsplads på Asfalten i 2021. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.