6. A-sag: Beslutning om puljeansøgninger budget 2021 (2020-0850864)

Vanløse Lokaludvalg skal drøfte og træffe beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen for 2021

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller på baggrund af puljegruppens drøftelser, at Vanløse Lokaludvalg: 

 1. Støtter med 9.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Teaterworkshop i Vanløse
 2. Støtter med 5.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Tormods Tegneskole for far og barn
 3. Støtter med 21.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Tandfeen
 4. Støtter med 2.246 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Udvikling af spejdernes færdigheder i madlavning over bål hos De Grønne Pigespejdere Grøndal Gruppe
 5. Giver afslag til ansøgningen: Teaterforestillingen Skrivebordet samt tilhørende workshops
 6. Støtter med 72.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Børnekultur Kulturstationen Vanløse 2021 
 7.  Støtter med 49.792,16 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen:  Cirkus Paniks Vinterferieforestillinger 2021 
 8. Støtter med 30.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: VANLØSE:DOX
 9.  Støtter med 100.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Koncerter forår og efterår 2021
 10. Støtter med 50.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Fastelavnsoptog i Vanløse 2021
 11. Støtter med 40.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløse Synger 2021
 12. Støtter med 150.000 kr. som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløse På Den 2. Ende 2021

Problemstilling

1. Pandoras Teaterskole: Teaterworkshop i Vanløse

Pandoras Teaterskole holder til i Kulturstationen Vanløse og ønsker i samarbejde med Kultur V at afholde åbne workshops for at (gen)skabe et levende og udviklende miljø for børn og unge i Kulturstationen. Workshoppen forløber over en weekend og afsluttes med en gratis visning for deltagernes familier og venner, samt Kulturstationens andre gæster. Der søges om 9.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 9.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende aktiviteter og netværksdannelse i bydelen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

2. Bjarki Tormodur Holm: Tormods Tegneskole for far og barn

I Tormods Far-barn tegneskole lærer man at tegne fjollede kombi-dyr, udforske fantasien og har selvfølgelig en masse hyggeligt samvær mellem far og barn. Ansøgeren forventer 24 deltagere (børn + fædre tilsammen). Målet med projektet er at styrke far-barn relationen ved at give fædre og børn et fælles narrativt legeunivers og en masse inspiration til tegne-motiver og teknikker, som de kan lege videre med derhjemme. Der søges om 7.600 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 5.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter i Vanløse. Den reducerede støtte begrundes med, at de samlede honorarudgifter vurderes at være for høje. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

3. Teater Patrasket: Tandfeen

Teater Patrasket ønsker at spille forestillingen Tandfeen for de største børn i børnehaverne og de mindste klasser i skoler i Vanløse. Tandfeen er lavet over Kim Fupz Aakesons bog Hvidt, Blidt og Kridt. Med projektet er der tale om 6 forestillinger á 80 børn (480 børn i alt). Der søges om 21.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 21.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter, der laves i samarbejde med lokale samarbejdspartnere. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

4. Stine Møller Gøttler: Udvikling af spejdernes færdigheder i madlavning over bål hos De Grønne Pigespejdere Grøndal Gruppe

De grønne pigespejdere i Grøndal ønsker at kunne give gruppens piger og nye potentielle spejderpiger mulighed for at udfordre og rykke deres grænser. Dette ved aktiviteter inden for madlavning over bål med Dutch Oven. Foreningsmedlemmer får her øvet sig i at færdes korrekt ved et bål og alternative måder at tilberede mad på. Der søges om 2.246 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 2.246  kr., eftersom ansøgeren vil afholde en række åbne aktiviteter i Vanløse med madlavning over bål, der er dialogskabende. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

5. Teater Håndholdt: Teaterforestillingen Skrivebordet samt tilhørende workshops

I et samarbejde mellem Kulturstationen Vanløse og Teater Håndholdt søges om midler til at afholde 8 forestilling med 8 workshops for lokale børnehaver i Vanløse. Aldersgruppen er 3-6 år. Børnehaverne modtager pædagogisk materiale, der sammen med forestillinger og workshops skal åbne op for dialog om en række tematikker såsom familieidentitet, herkomst m.v. Der søges om 53.400 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet gives afslag pga. manglende lokal forankring og for få lokale samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt.  

6. Helene Darsberg: Børnekultur Kulturstationen Vanløse 2021 

I 2021 ønsker Kulturstationen at fortsætte med 3 af vores vigtige flagskibe: Vanløse Børneteaterfestival, Åbne Værksteder og Vanløses Internationale Gadefestival. Herudover søges der midler til at afholde en række sommer- og vinteraktiviteter. Ansøgeren forventer et samlet deltagerantal på 2.000 med en målgruppe, der omfatter børn og børnefamilier fra halvandet år til ca.14 år. Der søges om 72.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 72.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter, der styrker samarbejdet på tværs af f.eks. kultur, alder og etnicitet. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

 7. Foreningen Tjærekompagniet, Tatiana Steen: Cirkus Paniks Vinterferieforestillinger 2021 

Cirkus Panik vil for 10. år i træk åbne dørene op for en vinterferie fyldt med underholdende cirkusforestillinger for hele familien. Forestillingen bliver dette år en fusion mellem det traditionelle cirkus og ny-cirkus bundet sammen af levende musik af højeste kvalitet. Ansøgeren vil afholde 8 forestillinger med plads til 100 publikummer pr. forestillinger. 250 billetter reserveres og tilbydes til lokale børneinstitutioner til en reduceret pris. Der søges om 49.792,16 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 49.792,16 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende og netværksdannende aktiviteter i bydelen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

8. CPH:DOX / Adam Thorsmark: VANLØSE:DOX

Ansøgeren ønsker at bringe CPH:DOX-festivalen til Vanløse med et program af nye film og dertilhørende events med fokus på musik og samfund. Ansøgeren satser på at kunne fylde Stairway, hvor det afholdes med ca. 300 deltagere fordelt over 2-3 events. Aktiviteterne er åbne for alle og henvender sig til lokale kulturinteresserede beboere (CPH:DOX har et ungt kernepublikum mellem 18 og 35 år). Der søges om 30.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 30.000 kr., øremærket udgiftsposterne "Filmleje og transport", "Produktion og teknik" samt "Honorarer", da lokaludvalget vægter dialogskabende aktiviteter og netværksdannelse i bydelen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

9. Stairway (DIT:KBH): Koncerter forår og efterår 2021

Stairway søger økonomisk støtte til sit musikprogram 2021, der dækker både over større bands og mindre bands fra vækstlaget og lokale supportbands. I 2021 forventer ansøgeren at have cirka 130 arrangementsdage med omkring 300 bands og artister. Alt afhængig af de kommende corona-restriktioner forventer ansøger et gennemsnit på cirka 100 deltagere pr. show henover 2021. Koncerterne på Stairway henvender sig til både Vanløseborgere og københavnere, og den fungerer som et professionelt og ambitiøst alternativ til de større spillesteder i København. Der søges om 150.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 100.000 kr., øremærket til udgiftsposterne "Transportstøtte til lokale supportbands" og "Honorar til mindre bands fra vækstlaget", da lokaludvalget vægter dialogskabende aktiviteter samt en god opstart af spillestedet Stairway, hvis åbning i 2020 har været påvirket af corona-pandemien. Den reducerede støtte begrundes med begrænsede midler i Vanløsepuljen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

10. TRYLLEHAVEN: Fastelavnsoptog i Vanløse 2021

Fastelavnsoptog i Vanløse er en tilbagevendende tradition for bydelen, som ansøgeren har arrangeret siden 1996. Optoget består af musik og artister iklædt masker og fantasifulde udklædninger. Op til optoget afholdes workshop, hvor man kan få udklædningsinspiration, høre om arrangementet, låne og bytte kostumer samt lære at fremstille masker i et åbent værksted. Ansøgeren forventer 500 deltagere. Der søges om 73.100 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 50.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende aktiviteter og netværksdannelse i bydelen. Den reducerede støtte begrundes med begrænsede midler i Vanløsepuljen. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

11. Arbejdsgruppen for mere fællesskab om musik og sang i Vanløse: Vanløse Synger 2021

Fællessang er i følge ansøgeren fællesskab, musik, poesi og kulturarv i samme pakke. Med projektet søges der støtte til at afholde en række fællessangsarrangementet i 2021 forskellige steder i Vanløse. Inviterede lokale værter vælger sangene i samarbejde med en musiker. Herudover afholdes der også baggårdsfællessang, hvor vanløseborgere i coronatiden synger sammen fra altaner og vinduer. Der forventes over 100 deltagere per gang, men der tages højde for corona-restriktioner. Der søges om 98.650 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 40.000 kr., da lokaludvalget vægter dialogskabende aktiviteter og netværksdannelse i bydelen, der styrker samarbejdet på tværs af f.eks. kultur, alder og etnicitet. Den reducerede støtte begrundes med begrænsede midler i Vanløsepuljen. Kan ansøgeren ikke finde den nødvendige økonomi til at gennemføre projektet som beskrevet, er lokaludvalget åben overfor, at ansøgeren kun afholder 6 af de beskrevne fællessangsarrangementer (i byrum eller i baggårde). Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

12. GEV Vanløse Erhvervsforening: Vanløse På Den 2. Ende 2021

Vanløse På Den 2. Ende skal samle hele bydelen og afholdes primært omkring Vanløse Torv samt det meste af Jernbane Allé fra krydset ved Jyllingevej til krydset ved Bogholder Allé. Byfesten vil bestå af private- og erhvervsboder, lokal underholdning på Jernbane Allé fra 10-16. Underholdning fra scene på torvet og Jernbane Allé med lokale kunstnere fra kl. 10-16, m.m. og efterfølgende koncerter fra scenen fra 17 til 23.59 (kendte musiknavne). Ansøgeren forventer 30-35.000 deltagere. Der søges om 239.000 kr.

Puljegruppens indstilling og begrundelse: Puljegruppen indstiller, at projektet bevilges 150.000 kr. øremærket til udgiftsposterne "Scene, lyd, lys og Koda", "Underholdning børn", "Tampurkorps", "Fritidsjobguider" samt "Musikskole", da lokaludvalget vægter dialogskabende aktiviteter og netværksdannelse i bydelen, der styrker samarbejdet på tværs af f.eks. kultur, alder og etnicitet. Den reducerede støtte begrundes med begrænsede midler i Vanløsepuljen. Ansøgeres opfordres til desuden at søge støtte fra Købehavns Kommunes Arrangementspulje til renhold, vejafspærring, toiletter m.v., hvor lokaludvalget har været i dialog med TMF om at få rettet op på tidl. skævhed i pointfordeling ml. bydele. Støtten gives som en underskudsgaranti og under forudsætning af, at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for covid-19 overholdes.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter projekterne og puljegruppens indstillinger samt træffer beslutning om bevilling af midler fra Vanløsepuljen.

Økonomi

Der søges samlet om 720.138 kr.

Der indstilles for 529.038 kr.

Videre proces

Sekretariatet sørger for, at alle ansøgere, der bevilges støtte, modtager et tilsagnsbrev med de betingelser, der skal overholdes for, at støtten kan udbetales. Alle ansøgere, der får afslag på støtte, modtager et afslagsbrev med begrundelsen for afslaget.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 9.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Teaterworkshop i Vanløse

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 5.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Tormods Tegneskole for far og barn

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 21.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Tandfeen

4. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge  2.246 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Udvikling af spejdernes færdigheder i madlavning over bål hos De Grønne Pigespejdere Grøndal Gruppe

5. Giver afslag til ansøgningen: Teaterforestillingen Skrivebordet samt tilhørende workshops jf. puljegruppens indstilling

6. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 72.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Børnekultur Kulturstationen Vanløse 2021

7. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge  49.792,16 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Cirkus Paniks Vinterferieforestillinger 2021

8. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge  30.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: VANLØSE:DOX

9. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 100.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Koncerter forår og efterår 2021

10. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 50.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Fastelavnsoptog i Vanløse 2021

11. Niels Christian Juul erklærede sig inhabil og loggede ud af mødet under sagens behandling

Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 40.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløse Synger 2021

12. Brian Jørgensen erklærede sig inhabil og loggede ud af mødet under sagens behandling

Vanløse Lokaludvalg besluttede at bevilge 150.000 kr. i 2021-puljemidler som en underskudsgaranti til ansøgningen: Vanløse På Den 2. Ende 2021